اخر اخبار امريكا

أمريكا. أخر الأخبار صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد

2022-12-06
    مسلسل دفعه القاهره الحلقه 2 و 3 23
  1. أخبار، تحليل، وسائط متعددة
  2. صفحة اخبار امريكا اليوم
  3. السودان والقاعدة الروسية
  4. كوبا أمريكا